Utdelning av 2014 års stipendier från Halmstad Sports Car Event

Halmstad Sports Car Event delar varje år ut två stipendium till välgörande ändamål. Allt överskott från eventet går till detta ändamål. Om möjligt fördelas dessa dels rikstäckande och dels lokalt. Årets stipendium gick till Livräddarna i Tylösand och till Barncancerfonden. Varje år ökar besökarna till eventet och därför kan stipendiernas belopp i år justeras uppåt till årets summa.

Livräddarna i Tylösand erhöll 35 000 kr. Leif Karlborg från Livräddarna berättade att det är 18 livräddare som bevakar stranden från Tylösand till Vilshärad. Allt arbete leds från livräddartornet i Tylösand. Förutom bevakningen har Livräddarna simskola i Tjuvahålan med ett 40-tal barn.

Barncancerfonden fick i år 40 000 kr, eftersom de dessutom hade riktade insamlingar förutom stipendiet. Dessa medel mottogs av Claes-Göran Östlund, Styrelseordförande för Barncancerfonden. Claes-Göran talade om att varje dag drabbas ett barn av cancer. I dag överlever 8 av 10 barn, vilket inte var fallet för ett antal år sedan. Det har tagit 25 år att nå detta mål. Barncancerfonden har nu siktet inställt på att helt utrota cancern hos barn. Barncancerfonden bidrar med ca 170 miljoner kronor varje år till forskning och målet är att öka detta belopp med ytterligare 37 miljoner kronor. Barncancerfonden driver tillsammans med McDonald Ronald McDonalds sjukhus på ett antal orter i Sverige. Barncancerfonden kan också bidra med ekonomisk hjälp till familjer vid behov.

På bilden ses från vänster: Lars Jansson (Eventansvarig HSCE), Leif Karlborg (Livräddarna i Tylösand), Thomas Ericsson (Grundare HSCE), Claes-Göran Östlund (Barncancerfonden) och Jan Modin (Eventansvarig HSCE). Foto: Kenneth Jonasson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter